Mamy to! Początek wymiany polsko-francuskiej!
Dwa dni przed zakończeniem zajęć obecnego roku szkolnego nawiązaliśmy współpracę ze społecznością uczniowską z Collège François-Marie Luzel. W nadchodzącym roku szkolnym planowana jest wymiana międzynarodowa, dzięki której uzyskasz możliwość żywego kontaktu z językiem. Francuski to perspektywa rozwoju w wielu dziedzinach naukowych ze względu na ogromną ilość publikacji. To mowa arystokratów i dyplomatów, szczególnie upodobany przez wyższe sfery, artystów, a także polityków. Zapraszamy do grona elity.

 

Oprac. Michał Pawłowicz

Czytaj więcej...

Zachęcam do zapoznania się z najnowszymi rankingami Perspektyw - XXII Rankingiem szkół wyższych oraz Rankingiem kierunków studiów:

Ranking Uczelni Akademickich 2021

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2021

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych

 

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2021

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-puz

Czytaj więcej...

Tak, tak, mamy wakacje!. Doczekaliśmy się końca roku szkolnego 2020/2021. Jak wiadomo, nie był łatwy, a pandemia nie odpuszczała. Zdlane nauczanie, izolacja, reżim to słowa klucze minionych miesięcy. Teraz nadszedł czas na odpoczynek. Wszystkim Wam gratulujemy wspaniałych wyników na cenzurkach, wytrwałości, dyscypliny i pogody ducha.

Łącznie świadectwa z czerwonym paskiem otrzymało 415 uczniów. Wspaniały wynik. Wśród nich jest pięć osób ze śerdnią ocen 6.00. Są to Klaudia Parczewska IIE, Patryk Szmit IIE oraz Weronika Mazur i Anna Nicpoń z 1c, Martyna Kulig z klasy 2c po sp.

Teraz czas na zasłużony odpoczynek. Wróćcie do szkoły cali i zdrowi!

Czytaj więcej...

Zapraszamy do przeczytania artykułu, którego bohaterką jest Zofia Szawara, absolwentka naszego liceum.
Zosia ukończyła II LO w ubiegłym roku szkolnym (2020r.). Związana była ze szkołą aż 6 lat, ponieważ uczęszczała również do Gimnazjum nr 3, które wchodziło razem z IILO w skład ZSO nr 2.
Przez te sześć lat mogliśmy poznać Zosię jako osobę, która uwielbia działać, motywować innych i kreować rzeczywistość szkolną. Jako przewodnicząca samorządu uczniowskiego inicjowała wiele zabaw, imprez i konkursów dla społeczności szkolnej. Stała bywalczyni biblioteki szkolnej skupiała wokół siebie wielu aktywistów i społeczników. Noce w szkole, spacery po lesie, kajaki, spotkania,  gry planszowe, akcje wolontariackie to tylko niektóre z jej aktywności. Teraz, kiedy jest już sudentką, dalej utrzymuje z nami kontakty, a nawet pomaga. Z wielką chęcią brała udział online w spotkaniach  z ósmymi klasami, by opowiadać im o swoim byłym liceum i zachęcać do jego wyboru, jako szkoły dalszego kształcenia. Zosia to osoba z uśmiechem na twarzy i sercem na dłoni.
Wszystkiego dobrego Zosiu od nas!

Więcej czytaj Tu!

Ósmoklasisto!

Wybór drugiego języka - oto jest pytanie

Zapewne zastanawiasz się, jaki język wybrać. Mam nadzieję, że to, co znajdziesz poniżej okaże się pomocne w podjęciu decyzji.

20210614 rosyjski 1 Zastanawiasz się, co to za dziwne znaki, chciałbyś umieć rozszyfrować napis Я тебя люблю. Chciałbyś poznać język, którym posługuje się około 260 mln ludzi, poznać ich kulturę, zrozumieć czym jest 20210614 rosyjski 2. Bądź oryginalny, zaimponuj znajomością języka, który dziś jest rzadkością, wybierz język rosyjski, w dzisiejszych czasach, to wyzwanie. Obecny rynek pracy zapełnia się osobami rosyjskojęzycznymi, z którymi trzeba potrafić się porozumieć. Być może w przyszłości zostaniesz managerem firmy zatrudniającej takie osoby.

Jeśli nie lubisz uczyć się gramatki, ani zgłębiać zawiłości różnych czasów przeszłych, przyszłych i teraźniejszych, rosyjski jest dla Ciebie. Tak jak język polski, jest językiem słowiańskim, nie będziesz miał problemów ze zrozumieniem. Posłuchaj na naszym facebooku dialogu jaki rozegrali między sobą uczniowie po niespełna dwóch latach nauki, a zobaczysz, że to proste.

Ósmoklasisto!

Wybór drugiego języka - oto jest pytanie

Zapewne zastanawiasz się, jaki język wybrać. Mam nadzieję, że to, co znajdziesz poniżej okaże się pomocne w podjęciu decyzji.

Jeśli lubisz Włochy, spędzasz tam wakacje, kąpiesz się w ciepłych morzach, zwiedzasz wspaniałe zabytki 20210614 wloski 1 i rozkoszujesz się włoskimi przysmakami 20210614 wloski 2, wybór jest oczywisty. Wybierz język włoski! Nauczysz się zamawiać włoskie dania, poznasz kulturę Włoch, nauczysz się włoskich piosenek, wybierzesz się na super wycieczkę 20210614 wloski 3. A może, wzorem naszych absolwentów, w przyszłości będziesz chciał/-a wyjechać na studia do Włoch, cieszyć się włoskim stylem życia, wygrzewać się w słońcu Toskanii 20210614 wloski 4. Wybierz język włoski, bo włoski jest boski!

Czas poznać się na nowo – to hasło przewodnie klasy IIE do osady leśnej Brzostkowisko.
Jak wiadomo powszechnie, powrót do stacjonarnej szkoły wyczekiwany był przez wszystkich. Po tak długim czasie wiele relacji koleżeńskich trzeba odbudować i umocnić, a niekiedy naprawić. Korzystając z okazji rozluźnienia obostrzeń sanitarnych, wychowawczyni Edyta Andruszewska zaproponowała nam wyjazdową „pocovidową” integrację.

Czytaj więcej...

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis II LO w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

brak

brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Jurewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625-88-80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta w Elblągu

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

brak dostępności: schody i brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki