28 lutego 2020r. w ramach Akcji Prozdrowotnej Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK, odbyły się zajęcia pt. „CUKIER-BIAŁA ŚMIERĆ”, przeprowadzone przez Annę Doroszkiewicz, uczennicę z klasy 1c. Uczestniczyły w nich klasy o profilu biologiczno-chemicznym (1c SP, 1C, 2C, 3C), łącznie około 150 uczniów. Głównym celem zajęć było uświadomienie młodzieży tego, jak dużo spożywają cukru oraz jaki ma to związek z występowanie nadwagi i otyłości. Założeniem kolejnym było pogłębienie wiedzy uczestników na temat prawidłowego odżywiania, nauka poprawnego czytania etykiet produktów spożywczych, odszukiwanie w składzie produktów cukru, który ukrywany jest przez producentów żywności pod 56 nazwami.

Na początku zajęć Uczniowie wypełnili ankiety dotyczące ich sposobu odżywiania, potem Ania przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną na temat nadwagi, otyłości i cukru. Po tym wprowadzeniu odbyły się warsztaty, w trakcie których uczniowie pracując w grupach, rozszyfrowywali etykiety różnych produktów spożywczych, zwracając szczególną uwagę na ukryty w nich cukier. Wyniki swoich analiz zapisywali na kartach pracy, które posłużyły potem do burzliwych dyskusji na temat uczciwości producentów żywności. Pod koniec zajęć uczestnicy wzięli udział w internetowym quizie „Kahoot, dzięki któremu mogli zweryfikować swoją wiedzę, nabytą w trakcie warsztatów, a także dokonać ewaluacji tych zajęć, przed kolejną turą spotkań na temat cukru z klasami o profilu humanistycznym i matematycznym.

Anna Doroszkiewicz uświadomiła swoim kolegom i koleżankom, że bycie świadomym konsumentem, to podstawowa zasada, by zdrowo się odżywiać. Po zajęciach na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty informujące o szkodliwości spożywania cukru, została tez zorganizowana wystawa poświęcona zdrowemu odżywianiu.

Ania Doroszkiewicz w kwietniu 2020 r. będzie reprezentowała naszą szkołę i region na etapie wojewódzkim Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Olsztynie.

Życzymy powodzenia!

20200228 Akcja prozdrowotna Olimpiada PCK 1

20200228 Akcja prozdrowotna Olimpiada PCK 2

20200228 Akcja prozdrowotna Olimpiada PCK 3

20200228 Akcja prozdrowotna Olimpiada PCK 4


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki