Ta data jest omawiana na lekcjach historii i nieustannie wspominana w środkach masowego przekazu. Jednak czy tak naprawdę wiecie, dlaczego świętujemy ten dzień?
27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwu Polski, konspiracyjna organizacja wojskowo-cywilna zapoczątkowująca Polskie Państwo Podziemne, walcząca przeciwko okupantom kraju.

Naczelnym zadaniem Polskiego Państwa Podziemnego było przygotowanie oraz przeprowadzenie powstania powszechnego. Kiedy dzisiaj mówimy o Polskim Państwie Podziemnym, to skupiamy się głównie na przeprowadzonych akcjach bojowych i zapominamy o wysiłku włożonym przez wojskowych, ale też i cywili w przygotowanie powstania. Mimo iż, trwała walka z okupantami, to skupiano się również na akcji tajnego nauczania na wszystkich szczeblach.
Polskie Państwo Podziemne było czymś niezwykłym w skali europejskiej.
Dzisiaj 27 września składamy szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego oraz tym, którzy w trudnych warunkach narażając swoje życie, walczyli o niepodległość kraju. Świętowanie dnia utworzenia tak ważniej organizacji to sposób na wyrażenie naszego uznania dla ludzi, którzy walczyli o wolność.

Źródło : https://muzhp.pl/pl/c/1392/polskie-panstwo-podziemne-fenomen-w-skali-swiatowej
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/112829,Dzien-Polskiego-Panstwa-Podziemnego-27-wrzesnia.html

Autorki : Mazurek Katarzyna, Szczerba Roksana klasa 2d


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki