Zajęcia integracyjne, skierowane do uczniów klas pierwszych, to ważny element działań wychowawczych. Głównym celem integracji jest ułatwienie młodzieży wzajemnego poznania się w nowych warunkach szkolnych, skrócenie procesu adaptacji, wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wypracowanie wspólnych norm i zasad postępowania. To praktyczna nauka tolerancji, której przesłaniem jest uwrażliwienie na potrzeby innych, ale też, a może przede wszystkim, zaprezentowanie się na tle nowej grupy.

Takie właśnie zajęcia, prowadzone przez pedagog, panią Alicję Dobrzycką, oraz wychowawcę klasy 1A, miały miejsce 6 września 2019r. Młodzież chętnie brała udział we wspólnych działaniach. Wzajemnemu poznaniu sprzyjały wprowadzona przez prowadzących atmosfera pracy, zabawy i wzajemnej życzliwości. Pierwsze lody zostały przełamane...


Matura za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki