Samorząd Uczniowski naszej szkoły został zaproszony na spotkanie warsztatowe do Olsztyna zorganizowane przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Spotkanie odbyło się 19 stycznia2023r. w I LO w Olsztynie pod hasłem: Forum Samorządów Uczniowskich.

Wstępem do warsztatów był panel dyskusyjny na temat aktywizacji młodzieży z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli młodzieży. Głos zabrali m.in. :pani Sylwia Jaskulska – członkini zarządu woj. warm. mazurskiego, pani Ewa Kaliszuk zastępca Prezydenta Olsztyna, pan Tomasz Nieżwiedzki – dyrektor IV LO w Olsztynie. Wypowiedziane zostały cenne spostrzeżenia, uwagi o działalności i samorządności młodych ludzi dziś i kiedyś.

Panel dyskusyjny stał się dobrym pretekstem do pracy warsztatowej młodzieży metodą burzy mózgów. Tak też pracowali opiekunowie samorządów. Sformułowano szereg cennych wskazówek i postulatów, co do planowania prac samorządów uczniowskich i większej ich aktywizacji oraz zachęty do pracy na rzecz środowisk szkolnych wszystkich uczniów.
Naszą szkołę reprezentowali: Anna Komorowska, Magdalena Biłas, Maja Karpiuk, Antoni Marcinkiewicz wraz z opiekunem SU - panią Edytą Andruszewską.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki