We wtorek 7 czerwca uczniowie klasy 2c uczestniczyli w warsztatach biologicznych, które zostały zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w ramach pikniku naukowego pod nazwą „Dzień Biologii i Biotechnologii”. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w następujących zajęciach praktycznych:

 "ABC biotechnologii roślin" dr Dariusz Michalczyk

Miejsce: Centrum Biologii, ul. Oczapowskiego 1 A

Uczniowie zapoznali się z ideą roślinnych hodowli in vitro oraz inżynierii genetycznej roślin,  które to zagadnienia stanowią wiodące kierunki biotechnologii roślin. Uczniowie zobaczyli w jaki sposób można zakładać hodowle prowadzone w warunkach jałowości (akseniczne), zobaczyli niektóre efekty takich hodowli. Uczniowie poznali bakterie Agrobacterium tumefaciens (syn. Rhizobium radiobacter) i sposób ich wykorzystania do wprowadzenia obcego DNA do roślin.

„Metody badań mikroorganizmów” dr Ewa Sucharzewska

Miejsce: Centrum Biologii, ul. Oczapowskiego 1 A

Uczniowie wykonali techniki barwienia bakterii i grzybów: metoda różnicująca bakterie Gram + i Gram – (metoda Grama) oraz przeprowadzili analizę form morfologicznych bakterii. Wyizolowali mikroskopijne grzyby pasożytnicze z chorych roślin i na podstawie obserwacji mikroskopowych przeprowadzili analizę cech morfologicznych grzybów w celu identyfikacji rodzaju/gatunku.

Lidia Nawrocka


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki