2024 Drzwi otwarte

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia w celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju. To poważna choroba, która znacznie utrudnia funkcjonowanie w wielu sferach życia. Jest źródłem cierpienia dla osób, które jej doświadczają. To choroba, która dotyka miliony osób w Polsce, także młodych ludzi.

Depresja może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Charakteryzuje ją uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Towarzyszyć jej mogą problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia.

 

plakat

 

W całej Polsce działają telefony zaufania, z których można skorzystać. Są to: 

 • Kryzysowy telefon zaufania: 116 123
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002
 • Całodobowy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800121212
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania: (22) 484 88 01 (Fundacji ITAKA)
 • Całodobowa Linia Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: 800 70 2222
 • Telefon zaufania dla dzieci: 116 111 (Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę")
 • W Poznaniu w nagłych sytuacjach można zadzwonić do Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej: 509 111 508

Wsparcie można znaleźć również w internecie, m.in. na stronach takich jak: 


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki