Informuję, że od 1 września 2019r. do 15 września 2019r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2019/2020  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (ucznia pełnoletniego). W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga, sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni. -  gabinet 16B


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki