2021 22 profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, z możliwością wyboru od klasy drugiej trzeciego przedmiotu spośród: języka angielskiego, matematyki, fizyki

Przedmioty uzupełniające: język angielski w medycynie, ratownictwo medyczne, toksykologia (do wyboru od 2 klasy)

 

Opis:

W tej klasie dołączysz do pasjonatów rozpoznawania tajemnic świata materialnego i niematerialnego, do miłośników nauki, doświadczeń i eksperymentów, ochrony przyrody, ekologii oraz obrońców fauny i flory.

Swoje zainteresowania z zakresu biologii i chemii rozwiniesz w bardzo przyjaznej atmosferze podczas ciekawych lekcji, praktycznych warsztatów, zajęć laboratoryjnych i terenowych.

Tradycją szkoły jest współpraca dydaktyczna z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz instytucjami wspierającymi oświatę, w tym bardzo ciekawa współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Okręgową Izbą Lekarską w ramach „Spotkania z medycyną”.

Zapewniamy wysoki poziom zajęć teoretycznych i praktycznych, udział w kołach naukowych (przygotowujących m.in. do udziału w olimpiadach) i zajęciach organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi oraz bezcenne wsparcie starszych kolegów.

Absolwenci tej klasy osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, co umożliwia im rozpoczęcie studiów na wymarzonych kierunkach. Nasi uczniowie od lat uzyskują tytuły laureatów i finalistów w olimpiadach i konkursach na szczeblu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, w tym: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada o Żywieniu i Żywości, Olimpiada neurologiczna Brain Bee, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, Olimpiada Chemiczna, konkursy Wygraj Indeks, etc.

 

Dalsze kierunki kształcenia:

Absolwenci oddziału medycznego mogą kształcić na atrakcyjnych kierunkach medycznych, uniwersyteckich i politechnicznych w kraju i zagranicą, takich jak: lekarski, weterynaria, stomatologia, farmacja, techniki dentystyczne, bioinformatyka, biotechnologia, biologia medyczna, chemia medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, biochemia, leśnictwo, dietetyka, biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ale także kryminologia czy oceanografia, etc.


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki