II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka i Gimnazjum nr 3 15 kwietnia 2015 r otrzymały Geocertyfikat – tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia.
Komisja certyfikacyjna doceniła inicjatywy uczniów i nauczycieli ZSO nr 2, ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego Elbląga i okolic.

Najważniejsze działania podjęte w ZSO nr 2 to:
Utworzenie lapidarium geologicznego
Jest to ekspozycja skał na otwartym powietrzu składająca się z kilkunastu okazów skał, głównie głazów narzutowych magmowe i metamorficzne
Utworzenie kolekcji skał i skamieniałości
Uczniowie do dyspozycji mają ok. dwustu okazów, które podzielono na skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Nasze skalne zbiory to również minerały i rudy niektórych metali.
Kolekcja ta prezentowana była już kilkakrotnie na forum społeczności szkolnej Jej eksponaty zaś służą jako pomoc dydaktyczna.
• Zorganizowanie dnia z geologią
W ramach „Dnia z geologią” w ZSO nr 2 odbyły się następujące działania: prelekcje m.in. o historii geologicznej regionu, wystawa pt.: „Dzieje Ziemi”.
Edukacja młodzieży na temat skał i skamieniałości Warmii i Mazur

• „Ocalić od zapomnienia” projekt mający na celu wyszukanie, sfotografowanie i opisanie starych cmentarzy, głazów pamiątkowych i obelisków w swojej miejscowości.
W efekcie czego powstał album: „Ocalić od zapomnienia…dawne cmentarze w Elblągu”. Album prezentuje najważniejsze, wpisujące się w krajobraz miasta, ślady po dawnych cmentarzach.

organizowanie warsztatów dotyczących gliny, materiału wykorzystywanego w regionie w budownictwie oraz ceramice użytkowej.
Młodzież poznaje na nich historię wyrobów z gliny , historię ceramiki, poznaje jej rodzaje. W części praktycznej warsztatów uczniowie otrzymują -specjalną glinkę, którą po namoczeniu i odpowiednim wyrobieniu poddali działaniu swojej wyobraźni.


Jesteśmy z Geocertyfikatu dumni, ponieważ jest to kolejne osiągnięcie potwierdzające, realizację priorytetowego zadania w ZSO nr 2, jakim jest kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce.


Oprac. nauczyciele geografii ZSO nr 2 w ElbląguMatura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki